Životní pojištění a daně

Životní pojištění je státem podporováno od roku 2000 v novele zákona o daních z příjmu. Poslanecká sněmovna v této novele schválila možnost odpočtu placeného pojistného ze základu daně z příjmu. Jedná se o druh podpory státního důchodového systému, který v poslední době prochází důležitými změnami.

Hlavní body pro možnost odpočtu daní jsou :

1. Pojištěný musí mít sjednáno pojištění pro případ dožití nebo pro případ smrti nebo dožití a důchodové pojištění v některém z životních pojištění.

2. Vyplacení pojistného plnění musí být ve smlouvě sjednáno až po 60 měsících od jejího uzavření a současně nejdříve v kalendářním roce, v jehož průběhu dosáhne poplatník věku 60 let.

3. Částka, kterou si může poplatník u životního pojištění odečíst od základu daně je maximálně 12.000 Kč ročně.

4. Pokud vám bude zaměstnavatel přispívat na vaše životní pojištění, může si odečíst z vlastního základu daně až 8000 Kč ročně na jednoho zaměstnance.