Zdražení pojistek pro ženy. Proč?

Nařízením Soudního dvora Evropské unie dojde do konce roku 2012 ke sjednocení sazeb pojistného pro muže a ženy ve všech zemích Evropského hospodářškého prostoru, tedy i v České republice. Dosud se např. sazby životního pojištění lišily, protože vycházely ze statistik, podle nichž se muži dožívají nižšího věku a existuje u nich vyšší riziko úmrtí a vážného úrazu, než v případě žen.

Čeho se změna dotkne?

Zrušení parametru pohlavní identity při výpočtu pojistného všem pojišťovnám nařizuje směrnice EU o rovném zacházení s muži i se ženami. Největší rozdíly v sazbách pojistného pro jednotlivá pohlaví v současnosti vykazují produkty týkající se úmrtí, invalidity a vážných nemocí. Změna sazby se tak dotkne zejména životních a úrazových pojistek a nemocenského pojištění.

Jak se změní sazby?

Pojišťovny nové sazby teprve připravují, ale nejpravděpodobnější je varianta zdražení pojistného pro ženy na úroveň současných sazeb pro muže. Všichni klienti tak po 21. prosinci 2012 budou uzavírat smlouvy podle jednotného ceníku bez ohledu na pohlaví pojištěnce. Změna se bude týkat všech smluv uzavíraných až po tomto datu, nikoli zpětně. Dodržování české zákonné úpravy této směrnice pojišťovnami pak bude kontrolovat Česká národní banka.

Doporučení

Do 21. prosince 2012 lze uzavírat pojistné smlouvy podle dosavadních pojistných podmínek. Ženy se do té doby nemusejí obávat zvýšení pojistného, přesto doporučujeme neotálet s uzavíráním pojistky. Pro více informací zdarma nebo pro pomoc s výběrem nejvhodnější pojistky se na nás můžete obrátit prostřednictvím kontaktního formuláře.