Spoření na penzi ve třech pilířích?

Mnohým z nás se může zdát, že do důchodu máme ještě daleko, ale důchodová reforma, jak ji vláda v loňském roce představila, zvýhodňuje ty, kteří si na důchod budou spořit déle.

První pilíř – státní důchody

Důchodový systém byl reformou rozšířen na tři pilíře. Prvním je dosavadní systém průběžných příspěvků ekonomicky aktivního obyvatelstva, jež jsou rovnou používány na výplatu mezd dnešním důchodcům.

Druhý pilíř – penzijní fondy

Druhý pilíř bude spravován penzijními fondy, které povinně nabídnou čtyři investiční profily s různou mírou zhodnocení vkladů. Rozhodnutí o vstupu do druhého pilíře je dobrovolné, ale nezvratné, pro osoby starší 35 let navíc časově omezené do konce roku 2012. Rozhodne-li se ekonomicky aktivní občan spořit si na individuální účet, bude sem odvádět 3 % ze sociálního pojištění, která by jinak šla do prvního pilíře, plus minimálně další 2 % ze základu pro výpočet odvodu na sociální pojištění. Navíc se bude moci rozhodnout přispívat 1 % na důchod svých rodičů. Zúčastněné veřejné prostředky v tomto pilíři umožní státu případně požadovat účelovost výplaty na penze. Prostředky nebude možné jednorázově vybrat, ale účastník si zvolí postupné vyplácení doživotní formou nebo po dobu minimálně 20 let. Od toho se také budou odvíjet pravidla vyplácení pozůstalostní penze. Takové spoření se vyplatí především osobám s vyššími příjmy a těm, které budou spořit dlouhodobě. Nevýhodné ale bude pro osoby, které se dožijí nízkého věku.

Třetí pilíř – důchodové spoření se státním příspěvkem

Třetím pilířem je stávající penzijní připojištění, které zůstane zcela dobrovolné. Státní příspěvek však bude vyplácen podle nových pravidel až od spoření 300 a více Kč měsíčně. Prostředky bude možné jednorázově nebo předčasně vybrat, bude možné snížit příspěvek nebo přerušit placení. Tento pilíř však účastníkům dlouhodobou penzi nezajistí.