Rozhodčí řízení může proběhnout i online

Pojištění majetkuRozhodčí řízení nebo také arbitráž je mimosoudní způsob, jak vyřešit civilní spory nezávislým a nestranným rozhodcem. Je využíván jako alternativa civilního soudu při řešení majetkových sporů.

Rozhodčí řízení je neveřejné

Rozhodčí doložka stanoví, jak takové rozhodčí řízení bude probíhat. Rozhodčí řízení se v České republice upravuje zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti dnem 1.1.1995.

Rozhodčí smlouva pomáhá stanovit také počet rozhodců, jakým způsobem budou voleni a také stanoví místo, kde rozhodčí řízení proběhne.

rozhodčím řízením lze řešit

  • majetkové spory
  • spotřebitelské spory
  • doménové spory
  • úhradové spory ve zdravotnictví

Rozhodčí řízení online

Chcete vyřešit jednodušší spor? Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR umí vést rozhodčí řízení online jako jediný soud v Evropě. Jde o velmi efektivní řešení jednoduchých sporů, kdy celý proces proběhne elektronicky a celé řízení netrvá zpravidla více než 35 dní od podání žaloby. Rozhodčí řízení online je neveřejné. Funguje tak, že je zřízena zvláštní webová stránka, kam má přístup pouze rozhodce a obě strany sporu. O vydání rozhodčího nálezu si lze požádat i v papírové podobě. Jde o velmi atraktivní řešení zejména pro podnikatele.

Pokud podepisujete rozhodčí doložku, vždy si smlouvu pečlivě přečtěte. Seznamte se s tím, co vás čeká, když nebudete splácet své závazky. Rozhodčí nález je titul exekučně vymahatelný a z malého dluhu se mohou vyklubat i statisícové částky. Vždy svá rozhodnutí pečlivě zvažte.