Rozhodčí doložka pro možné budoucí spory

Pojištění majetkuRozhodčí řízení proběhne pouze v případě, že byla sjednána rozhodčí doložka. Ta stanovuje, jakým způsobem samotné řízení proběhne. Rozhodčí řízení je velmi rychlou a levnou variantou jak dosáhnout exekuční vymahatelnosti vašich dluhů.

Rozhodčí doložka

Rozhodčí doložka stanoví také počet rozhodců, jak budou určeni a jejich počet. Pro rozhodčí řízení je také důležité určit, kde se bude konat. Rozhodčí řízení může probíhat s lichým počtem rozhodců. Ti nesmí být jmenováni z řad soudců a státních zástupců.

Rozhodčí doložka mimo jiné stanoví, jakým způsobem řízení proběhne, zda jde o ústní či písemné projednání, jestli bude v rozhodčím nálezu odůvodnění a také to, jakým způsobem bude doručen. Rozhodce nemusí přijmout funkci, ale nemůže z ní jen tak odstoupit a také ručí za řízení celým svým majetkem.

rozhodcem může být

  • osoba starší 18 let
  • osoba bezúhonná
  • s právnickým vzděláním i bez

Rozhodčí řízení se může konat u rozhodčího soudu. V České republice jsou čtyři rozhodčí soudy, které vznikly ze zákona. Tyto rozhodčí soudy vydávají vlastní pravidla a předpisy a ty poté zveřejňují v obchodním věstníku.

Rozhodčí doložka ve spotřebitelském sporu

Novelou zákona zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů bylo stanoveno, že rozhodčí doložka nesmí být ve spotřebitelských sporech součástí obchodních podmínek, které se řídí hlavní smlouvou, ale musí jít o samostatný dokument, se kterým vás musí věřitel seznámit. Důležité je, aby podal veškeré informace o následcích, které plynou z vašeho jednání.

Pokud podepisujete rozhodčí doložku, vždy si smlouvu pečlivě přečtěte. Seznamte se s tím, co vás čeká, když nebudete splácet své závazky. Rozhodčí nález je titul exekučně vymahatelný a z malého dluhu se mohou vyklubat i statisícové částky. Vždy svá rozhodnutí pečlivě zvažte.