Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele

Jestli se z podnikatele při založení firmy stane zároveň zaměstnavatel, vzniká mu za zákona povinnost si sjednat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnancem (nemocí z povolání nebo při pracovním úrazu).

Dále si může dobrovolně sjednat pojištění majetku a pohledávek.Tento druh pojištění se řídí vyhláškou 125/1993 Sb., která přesně stanovuje podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstanci. V České republice jsou tyto pojišťovny dvě. Pojistné produkty se striktně drží vyhlášky. Naprosto stejné jsou pojistné sazby a nebo případné pojistné plnění.


Škodná událost

Škodnou událostí může být nemoc z povolání nebo i pracovní úraz (např. v sídle společnosti). Pojistná událost je povinnost zaměstnavatele zaplatit zaměstnanci náhradu vzniklé škody, která vznikla buď následkem pracovní události nebo nemoci z povolání.

Vyplácí se:

  • bolestné
  • náhrada za ztrátu výdělku
  • náhrada za ztížené spol. uplatnění
  • jednorázové odškodnění pozůstalých (v případě smrti zaměstnance)

Výše pojistného

Výše pojistného se stanovuje z vyměřovacího základu. Rozhodný vyměřovací základ je součtem vyměřovacích základů všech zaměstanců společnosti za uplynulé kalendářní čtvrtletí. Sazba pojistného je 2,8 až 54,4 promile a minimální možná pojišťovací částka se sjednává na 100 korun za každé kalendářní čtvrtletí.

Výši sazby určuje především předmět činnosti podnikání zaměstnavatele.