Pojištění právní ochrany i pro fyzické osoby

Jedná se o produkt, jež má odstranit či alespoň zmírnit důsledky náhlých právních sporů a pokrýt výdaje s nimi spojené. Pojištění má pojištěnému usnadnit prosazování jeho právních zájmů a zmírnit riziko nákladů, tj. pojištěnec si může dovolit zkušenějšího právníka a zvýšit tak svou šanci na úspěch v řízení.

Na co se pojištění vztahuje

Lze sjednat pojištění právní ochrany pro rodinu, zaměstnance, pro řidiče a majitele motorových vozidel, dále pojištění právní ochrany nemovitosti, podnikatelů či úrazové pojištění právní ochrany. Pojišťovna hradí náklady za poradenství, mimosoudní jednání či soudní řízení v blíže sjednaném rozsahu.

Výhody

Pojištění právní ochrany mohou uzavírat soukromé i fyzické osoby. Pojištění je obvykle sjednáno bez spoluúčasti a platí zpravidla i mimo území České republiky. Existuje velmi pestrá nabídka pojistných produktů, aby si každý klient mohl vybrat nejvhodnější kombinaci (u více produktů se často dají uplatnit slevy na pojistném).

Výluky z pojištění

Pojištění právní ochrany umožňuje pojištěnému uplatňovat nárok na náhradu vzniklé škody či na řešení soudních a mimosoudních právních sporů. Z pojištění však nelze hradit pokuty uložené pojištěnému, spory mezi klientem a pojistnou společností, ani náklady, které má uhradit jiná osoba.

Doporučení

Pro více informací o široké paletě produktů pojištění právní odpovědnosti nás kontaktujte pomocí formuláře na stránce SjednatPojištění.cz nebo na email info@sjednatpojisteni.cz