Pojištění majetku a pohledávek

Pojištění majetku a pohledávek patří mezi dobrovolné pojištění, které podnikatel při zakládání společnosti může využít.

Protože nemovitý majetek většinou tvoří velkou finanční část společnosti, doporučujeme toto pojištění nepodceňovat. Zajistíte si tím, že při neočekávané události nebude ohrožena funkčnost společnosti velkou finanční ztrátou, popř. zničením sídlo společnosti Brno a krachem firmy.

Pojištění majetku

Podnikatel by si měl pojistit majetek společnosti proti různým rizikům. Předmětem pojištění tak můžou být věci podle důležitosti pro firmu a podle uvážení. Např. různé movité i nemovité věci, zásoby, peníze, umělecká díla, cenné papíry, výrobní zařízení, provozní zařízení a jiné cenosti.

 

Druhy pojištění majetku

  • Pojištění majetku (nemovitosti, movitosti)
  • Pojištění zásob
  • Pojištění cizí věci (pronájmu, leasingu)
  • Pojištění pro krádeži
  • Pojištění živelné (požár, blesk, povodeň, vichřic
  • Pojištění strojů a zařízení
  • Pojištění All risk (všech rizik kromě jmenovitě vyloučených v pojistné smlouvě)

Pojištění může být sjednáno na různé částky. A výběr pojišťovny, kombinace produktů, pojistných balíčků a cen záleží na potřebách a přáních podnikatele.