Pojištění dětí

Pojišťovny nabízejí formu životního pojištění určeného pro děti. Rodiče jej dětem sjednávají obvykle do doby, než děti dospějí tj. do 19 až 25 let. Obvykle je nabízeno jako součást univerzálního, rizikového či investičního životního pojištění a obsahuje i spořící složku.

Na co se pojištění vztahuje

Někdy se pojištění dětí uvádí také jako tzv. svatební pojištění a obsahuje pojištění pro případ smrti nebo dožití. K pojistnému plnění dochází v případě uplynutí platnosti pojištění (tzv. dožití) nebo v případě uzavření sňatku. Pojištění má zajistit děti v případě úmrtí pojištěného rodiče, usnadnit jim samostatné vykročení do života a umožnit dlouhodobé zhodnocování finančních prostředků. Na dětech navíc není zpravidla rodina finančně závislá, a proto bývá výhodnější dětem sjednat dobrou úrazovou pojistku.

Výhody

Při uplynutí doby, na kterou bylo pojištění sjednáno, se pojistná částka vyplácí dítěti včetně minimálního garantovaného zhodnocení prostředků. V případě úmrtí pojištěného v průběhu trvání pojištění dochází ke zproštění povinnosti platit pojistné a je umožněno vyplácet dítěti pravidelný důchod. Existují další připojištění, o která lze smlouvu rozšířit.

Nevýhody

Nastavení sjednaného pojištění nelze libovolně měnit a na pojistnou částku nelze uplatňovat osvobození od daně z příjmů. Navíc není možné působit na zhodnocovanou složku pojištění, nebo ovlivnit, kdy a jak budou prostředky dítěti vyplaceny. Kapitálové zhodnocení rezervy z pojistné částky je často nižší než u běžného spoření nebo investování do fondů.

Doporučení

Potřebujete-li poradit s vhodným pojištěním pro Vaše dítě, nebo hledáte-li informace k jednotlivým produktům životního pojištění, vyplňte webový formulář na stránce SjednatPojištění.cz a my se s Vámi co nejdříve spojíme.