Kde vzít na studijní výdaje Vašich dětí

Přestože dnes ještě máme státní střední a vysoké školy, kde se zatím nemusí platit školné, jsou výdaje spojené se studiem Vašich dětí i tak dost velké. Ze všeho nejdůležitější je proto začít vytvářet finanční rezervu opravdu brzy, neb každé zhodnocení financí potřebuje svůj čas.

Investice bez rizika

Nízké riziko ztráty uložených financí, snadný přístup, libovolná výše vkladů, ale také výběr bez sankcí a výpovědní lhůty je hlavní výhodou spořicího účtu. Ta je však vykoupena nízkou úrokovou sazbou a rizikem odčerpání naspořených peněz na jiné účely. Termínovaný vklad na 1-5 let zamezuje snadnému přístupu k penězům, ale také nabízí jen nízké úroky. Proto se vyplatí překonat strach z investování a tyto dvě konzervativní strategie nahradit novými.

Vyšší zhodnocení úspor

Čím déle plánujete svým dětem na studia spořit, tím širší máte možnosti zhodnocení financí. Výhodné je též přispívat pravidelně např. formou měsíčních vkladů. Správce fondu životního cyklu tak peníze zpočátku investuje do dynamických a akciových fondů a s blížícím se koncem spoření převádí úspory na konzervativnější produkty, aby byl výnos co nejvíce ochráněn. Při plánovaném spoření alespoň 5 let je možné investovat i do dluhopisů, zajištěných nebo garantovaných fondů, případně smíšených fondů s vyšším podílem akcií v portfoliu.

Doporučení

Investiční rizika můžete snížit jednak diverzifikací portfolia, tj. investováním do více různých produktů, a také delší dobou spoření, aby se případná volatilita trhu snáze rozložila v čase. Navíc s delší dobou spoření bude k dosažení cílové částky stačit menší pravidelný příspěvek, který tolik nezatíží Váš rodinný rozpočet.