Jak si zažádat o náhradu škody?

zivotnipojZima je za dveřmi a s ní i závěje a led na chodnících. S troškou nepozornosti není těžké si uklouznutím na náledí způsobit nějaké zranění.

Jak postupovat v případě, že se zraníte na neupraveném chodníku?

Pokusit se co nejobjektivněji zdokumentovat vznik a průběh škodné události (přesné místo vzniku škodné události, přesné datum a čas vzniku škodné události a přesný a detailní popis okolností vzniku škodné události).

Důležité je také upřesnit stav chodníku vzhledem k počasí (např. sníh – jaká intenzita sněžení, jaká vrstva, zakryl nějaké nerovnosti povrchu, zakryl zmrazky ledu apod.; led – plošně ojedinělý nebo souvislý; výtluk – přibližné půdorysné a hloubkové rozměry, tvar, ostrost hran, materiál povrchu apod.).

Nezapomeňte si zajistit kontakt na svědky vzniku a průběhu škodné události, pořídit fotodokumentace místa vzniku škodné události (např. fotoaparátem v mobilu). Dále prokázat výši vzniklé škody na zdraví doložením především následujících dokladů:

  • Posudek o bolestném
  • Posudek o ztížení společenského uplatnění
  • Potvrzení o ztrátě na výdělku
  • Doložení výdajů v hotovosti, které souvisejí s léčením (jízdné, doplatky za medikamenty a léčebné prostředky, regulační poplatky apod.).