Jak si s podporou státu přilepšit na penzi

Česká republika usiluje o to, aby si občané ve svém vlastním zájmu již v mládí začali zabezpečovat doplňkové příjmy na důchod. Důchodová reforma tak nabízí revidované dobrovolné spoření v podobě penzijního připojištění v rámci tzv. třetího pilíře.

Podmínky třetího pilíře

Účast ve třetím pilíři je dobrovolná a připojištění si může pouze u jediného fondu současně zřídit každá dospělá osoba s trvalým pobytem v ČR. Lze si zvolit způsob výplaty při pobírání důchodové mzdy nebo je možné naspořené peníze jednorázově vybrat. Spoření lze kdykoli přerušit nebo změnit výši pravidelného příspěvku.

Státní podpora

Dlouhodobé spoření nejen, že je výhodné pro jeho účastníky, především při pravidelném spoření vyšších částek, ale vítá jej i samotný stát díky jeho přínosům do ekonomického systému. Proto stát poskytuje jednak slevu na dani, ale také státní podporu, které se odvíjí od výše příspěvku. Na státní podporu mají nově nárok všichni, kteří spoří 300 a více Kč měsíčně a po reformě se zvýšil státní příspěvek všem, kteří spoří více než 600 Kč měsíčně.

Fungování penzijních fondů

Příspěvky pojištěného i státu směřují do penzijních fondů a v souladu se zákonem jsou investovány do dluhopisů, akcií a podílových listů, movitých i nemovitých věcí nebo jsou ukládány na bankovní účty, případně investovány do zahraničních výhradně státních dluhopisů. Výnosy z těchto investic jsou každoročně rozdělovány mezi účastníky, ale i přes veškerá zvýhodnění málokdy pokrývají inflaci. Navíc prostředky účastníků ve třetím pilíři nejsou pojištěny.