Jak si odečíst pojistné?

zivotnipojPojistné, které si na životní pojištění platíte, si můžete odečíst od základu daně. Je to jedna z výhodných možností, jak si snížit daňový základ a tím i zaplacenou daň z příjmů. Ať jste zaměstnanec nebo podnikatel, můžete ze základu daně odečíst zaplacené pojistné na soukromé životní pojištění ve výši maximálně 12 000 Kč ročně.

Jak na to, když si chcete odečíst pojistné?

Potvrzení o zaplaceném pojistném na soukromé životní pojištění, zasílají pojišťovny každoročně v úvodu roku klientům, kteří mají uzavřeno životní pojištění splňující zákonné podmínky. Dále už jen záleží, jestli podáváte nebo nepodáváte sami daňové přiznání.

  • Pokud nepodáváte přiznání daně z příjmu fyzických osob sami, pouze předložíte potvrzení ve své mzdové účtárně.
  • Pokud daňové přiznání podáváte finančnímu úřadu sami, přiložte k němu potvrzení zaslané pojišťovnou.

Pokud je jedná o první rok pojištění, musíte přiložit k potvrzení také kopii pojistné smlouvy nebo pojistky.

Životní pojištění můžete odečíst z daní za následujících podmínek:

  • pojištěný je zároveň pojistníkem (tím, kdo uzavřel smlouvu)
  • smlouva je sjednána minimálně na 5 let
  • smlouva je sjednána minimálně do roku, kdy pojištěný dosáhne 60 let
  • obsahuje pevnou částku na dožití, jejíž minimální výše je 40 000 Kč u pojistných smluv na 5–15 let a 70 000 Kč u pojistných smluv nad 15 let