Investujte přes investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění je na trhu poskytováno již několik let. Pokud jej sjednáváme se zaměřením na kumulativní složku, zajišťující výnos, měli bychom zvážit, jakou máme zvolit strategii, abychom dostali z naší investice maximum.

Princip kumulativní složky uvnitř investičního životního pojištění

Každá pojišťovna nabízí mnoho podílových fondů, do kterých lze investovat peníze přes investiční životní pojištění. V základu se tyto fondy dělí na konzervativní, vyvážené a dynamické s majoritním poměrem akcií v portfoliu. Zájemce o investici si může zvolit na základě svého profilu, kam vloží své peníze. Tímto způsobem je nastavena investiční strategie, která je pro něj nejvhodnější z hlediska přístupu k riziku.

Jak správně vybrat strategii ?

Stejně jako klasické investice, tak investice do investičního životního pojištění jsou rozděleny poměrem výnos / riziko. To znamená čím větší výnos, tím větší riziko ztráty. Čím menší výnos, tím menší riziko ztráty. Zájemce by si měl ujasnit a dopředu určit, jestli peníze uvnitř investičního životního pojištění bude chtít uložit na delší nebo kratší období. Tento fakt zásadně ovlivňuje výnosnost.

Krátkodobá strategie

Pokud chceme využít kratší dobu investování, měli bychom k tomu při výběru naší investiční strategie přihlížet. Nejlepší volbou pro kratší investice jsou fondy konzervativní, které investují do dluhopisů a fondů peněžního trhu. Pro investování přes investiční životní pojištění se nedoporučuje investiční doba kratší než 5 let, aby bylo možné patřičně zhodnotit vložené peníze.

Dlouhodobá strategie

Zajímavější na výnosnost jsou strategie vyvážené a dynamické, které předpokládají investiční horizont vyšší než 10 let. Zájemce o dlouhodobé investování by měl zvolit fond, který má výraznější výkyvy hodnoty, které zajišťují průměrování trhu.

Co je to cost average effect?

Z dlouhodobého hlediska je výhodné investovat pravidelnou částku (např. 1000kč/měsíčně). V případě poklesu hodnoty fondu nakupujeme za stejnou částku více jednotek a naopak při růstu za stejnou cenu získáváme méně jednotek. V horizontu desítek let se nám tyto hodnoty průměrují . Efekt dlouhodobého průměrování trhu se nazývá „Cost average effect“.