Investiční životní pojištění

Jedná se o balíček produktů, který obsahuje hlavní krytí v ochraně pojištěné osoby před následky neočekávaného úmrtí a možnosti volby připojištění, které jsou vhodné pro zajištění dalších rizik v životě. Produkt investičního životního pojištění však můžeme použít také jako investiční nebo spořící nástroj, který nám na konci období přinese zhodnocení v průměru několika jednotek procent. Produkt je také možno využít v odpočtu daní pro zaměstnance i zaměstnavatele.

Co je zahrnuto v ceně za investiční životní pojištění?

Investiční životní pojištění se skládá z několika složek a těmi jsou hlavní krytí pro případ smrti, připojištění a investiční část. Výše položek je dána částkou hlavního krytí a připojištěním. Pro investiční část si můžete zvolit libovolnou výši.

Hlavní krytí pro případ smrti

Nejdůležitější je volba výše částky na kterou se chcete pojistit pro případ smrti a která by byla v případě vašeho úmrtí vyplacena obmyšlené osobě, kterou bývá zpravidla manželka nebo děti.

Připojištění v investičním životním pojištění:

Dále si můžeme zvolit několik připojištění, ke kterým patří například připojištění pro případ smrti následkem úrazu, trvalé následky úrazu, denní dávky v případě pracovní neschopnosti, denní dávky za dobu nezbytného léčení úrazu a další. Každým z těchto připojištění se zvyšuje cena za celkové pojištění.

Investiční část v investičním životním pojištění:

Výhodou investičního životního pojištění oproti kapitálovému životnímu pojištění je možnost volby investice do fondů, avšak nevýhodou riziko s tím spojené. Pokud jsme zaměřeni konzervativně volíte méně agresivní fondy a naopak pokud upřednostňujete výnos nad rizikem volíte dynamičtější fondy. Jak to v praxi funguje? Po dvou letech, kdy jsou splaceny tzv. počáteční jednotky, ve kterých zaplatíte pojišťovně poplatky, nakupujete v dalších letech tzv. akumulační jednotky, které jsou v čase zhodnocovány ve vámi zvolených fondech.