II. pilíř je populární především u vzdělaných lidí

II-pilir-je-popularniDůchodové spoření prostřednictvím II. pilíře u nás uzavírají především lidé, kteří jsou vzdělaní a ve světě financí se umí dobře orientovat. Podle průzkumu pojišťovny Allianz jsou to lidé ve věku mezi 25 až 35 lety.

Vyšší výnos je nejpopulárnější

Nejpopulárnějšími fondy se stávají ty, které přinášejí vyšší výnosy, ale také je u nich vyšší riziko výkyvů.

Martin Podávka, vedoucí oddělení produktového marketingu Allianz penzijní společnosti řekl, „Je to dáno skutečností, že jsou tito lidé mladší, spoléhají tedy na dlouhodobou výnosnost svých úspor. Jsou to také lidé s vyššími než průměrnými příjmy, ochotní nést určité riziko“.

Tito klienti hledají co nejvýhodnější formu spoření pro zajištění svého stáří. „Snadno si spočítají, že v rámci důchodového spoření jsou jejich úspory díky státní regulaci velmi dobře chráněny a navíc jsou spojeny s extrémně nízkými poplatky ve srovnání s jinými finančními produkty“, komentoval dále Martin Podávka.

Lidé důvěřují investičním dotazníkům

Až v 90 procentech případů lidé důvěřují investičním dotazníkům, které vyplňují před uzavřením smlouvy o důchodovém spoření. Investiční dotazníky mají být vodítkem a doporučením vhodného produktu a investiční strategie.  Smlouvy uzavírají převážně lidé, kteří mají o důchodovém spoření dostatek informací.

Důkladné zjištění informací se vyplatí

Většina lidí si dobře uvědomují odpovědnost rozhodnutí svého důchodového spoření, a proto sbírají detailní informace o všech možnostech zajištění svého stáří.

„Čím více lidé o důchodovém spoření mají informací, tím více mu věří. Osvěta dosud byla značně zanedbaná a spíše se koncentrovala do hysterických výkřiků, než do představování výhod druhého pilíře. Jde o produkt, který může skutečně sehrát významnou roli v kvalitě života budoucích důchodců, což si uvědomuje zatím jen málo lidí,“ dodává Podávka.