Finanční poradenství

Základní principy a dělení finančního poradenství

  • K čemu nám slouží finanční poradenství?
  • Co nám může finanční poradce nabídnout?
  • Jaký přínos pro naše finance může znamenat rada od poradce?

Finanční poradenství podle zaměření:

  1. osobní finance
  2. podnikové finance
  3. poradenství pro zaměstnance

Každá z jednotlivých oblastí skýtá velké množství informací, které by měl poradce obsáhnout. Proto se ve většině případů setkáme s poradci, kteří jsou specialisty na jedno z odvětví, ve kterém mohou podávat kvalitní informace.

Druhy finančních poradců

Pro správnou orientaci mezi finančními poradci uveďme základní dělení.

  1. finanční poradci konkrétní instituce
  2. nezávislí finanční poradci

V prvním bodě jsou finanční poradci, kteří patří pod danou instituci a jejich služby jsou zaměřeny na úzkou nabídku produktů. Tato nevýhoda může být vyvážena možností dosáhnout lepší ceny než jakou mohou nabídnout poradci z druhé skupiny.

Pod druhou skupinou poradců patří ti, kteří svými službami nejsou zastřešováni jednou institucí, ale nabízí nezávislé porovnání produktů na celém českém i zahraničním trhu. Velkou výhodou, kterou poradci z první skupiny nemohou nabídnout je objektivita posuzovaných produktů. Ve většině případů jsou poradci z této skupiny ohodnocováni podobně nebo stejně a tudíž nemají zájem na tom, aby klientovi nabízeli produkty, které jsou lépe provizně ohodnoceny.

Jak probíhá finanční poradenství?

První schůzka

Finanční poradce se s klientem osobně setká a na základě konkrétních otázek zjistí, jaké jsou jeho potřeby a přání v životě. Kam směřuje a kolik času má na to, splnit si tyto cíle. Poradce klientovi vysvětlí základní podstatu jeho práce a ozřejmí, jak bude v dalších dnech pracovat na zadání klienta. První schůzka trvá nejméně půl hodiny a jedná se o získávání informací pro další práci poradce.

Druhá (třetí) schůzka

Na základě informací, které od klienta poradce obdržel, vypracuje do několika dnů návrh, který s klientem probere na dalším setkání. Pokud se řešení protne s představami klienta, přistoupí poradce k realizaci domluveného a odsouhlaseného řešení. Pokud chce klient zpřesnit své zadání a nebo upravit nabízené kalkulace, poznačí si poradce konkrétní detaily se kterými se na třetí schůzce s klientem zrealizují nebo znovu zpřesní. Nakonec poradce pomůže klientovi s nastavením plateb, změnami nebo výpověďmi. Druhá a případně další schůzka je časově náročnější a pohybuje se kolem dvou až tří hodin. Tímto však práce kvalitního poradce nekončí. V pravidelných ročních až dvouletých intervalech se setkává s klientem na tzv. servisních schůzkách a společně zpřesňují v čase a možnostech klienta jeho finanční směřování.

Kolik stojí finanční rada od poradce?

Finanční poradenství je u nás nabízeno zdarma. Tyto služby jsou hrazeny z tzv. provize, kterou poradce obdrží po sjednání smlouvy u dané instituce v několika splátkách z plateb od klienta.