Dlouhodobá půjčka na pojištění bydlení

Správně sjednané pojištění vašeho bydlení vám zaručí správnou ochranu a záruku, že sjednané pojistné plnění opravdu v případě vzniklé škody opravdu dostanete. Dlouhodobá půjčka umožní pojistit si nemovitost či byt.

Dlouhodobá půjčka: pojistěte si své bydlení

Vlastníte rodinný domek či byt? Pak si pojistěte stavbu i domácnost. V nájemním bytě zase stačí pojištění domácnosti. Pojištění stavby pokryje škody které vzniknou na stavbě důsledkem živelných pohrom jako je povodeň, požár, kroupy, sníh, bouřka, pád stromu, úder blesku a také škody způsobené únikem vody z potrubí, pádem letadla, sesuvem půdy, apod. Pojišťovny uhradí i škody vzniklé krádeží či vandalismem. Dlouhodobá půjčka se na platby pojistného hodí. Pojištění domácnosti kryje škody stejně jako pojištění nemovitosti a navíc je pojištěno i vybavení domácnosti, osobní věci jako kola, šperky, hodinky, obrazy. Půjčka v hotovosti umožní uhradit pojistné na rok dopředu.

Co pokryje pojištění majetku:

  • živelné škody
  • pád stromu
  • úder blesku
  • sesuv půdy
  • zemětřesení
  • krádeže
  • vandalismus, apod.

Pojištění domácnosti

Nejčastější chyby, které u pojištění domácnosti děláme jsou že neaktualizujeme pravidelně pojistnou smlouvu, špatně si zvolíme výši pojistného plnění a získáme tak nižší pojistné limity plnění, což je pak problém. Dlouhodobá půjčka se hodí na nákup nové televize či pračky, kterou si můžete pojistit. Často si nesjednáme doplňková rizika jako jsou povodně, krádeže nebo vandalismus. Půjčka ještě dnes umožní nakoupit nové vybavení domácnosti. Špatnou volbou je také podpojištění domácnosti na mnohem nižší částku, než je skutečná hodnota vybavení domácnosti. Svůj majetek i případné škody je potřeba zdokumentovat. Chybou je, pokud ani nevíme, co a proti jakým rizikům máme doma pojištěno. Zbytečně pak v případě potřeby přicházíme o peníze.