Ani podnikatelé by neměli zapomenout na pojištění

Pojištění rizik nebo také podnikatelské pojištění tvoří celou řadu finančních produktů, podobně jako nebankovní půjčky pro podnikatele.Většinou zahrnuje pojištění majetku, všeobecné odpovědnosti nebo odpovědnosti za způsobené škody.

Pojištění pro podnikatele povinné není

Pojistit se jako podnikatel či firma žádný zákon neukládá, nicméně i ve firmách mohou vzniknout nemalé škody a pojištění je vhodnou variantou jak zmírnit dopad škod.
Pojištění, které se zabývají pojištěním firem i jednotlivých podnikatelů se u nás zabývají téměř všechny pojišťovny. Půjčka na barák vám poskytla finance na koupi komerční nemovitosti? Můžete ji pojistit.

Pojištění majetku omezí nepříznivé dopady na majetek firmy vlivem nepředvídatelných událostí jako jsou bouřky, požár, povodně i zemětřesení. Kromě pojištění budov lze připojistit i garáže, vedlejší a pomocné stavby či oplocené plochy. Pojistit lze i samotná půjčka na barák proti neschopnosti splácet.

Velmi vhodným produktem je pojištění přerušení provozu. Podnik či firma může uplatnit náhradu škody, pokud byl provoz přerušen v důsledku živelné pohromy či krádeže. Pojištění se týká ušlého zisku, nájemného i stálých nákladů, které firma vynakládá i ve chvíli, kdy je mimo provoz. Škodu lze uhradit z nebankovní půjčky a poté ji vymáhat na pojišťovně.

Nejčastěji pojišťují firmy:

  • majetek
  • vozidla
  • zodpovědnost za škodu

Půjčka na barák a její pojištění

Jak jsme již zmínili, lze pojistit i půjčka na barák proti neschopnosti splácet. Počítejte s tím, že se vám tak půjčka prodraží i o desítky tisíc. Pojistné hradíte zároveň se splátkou půjčky.
Další známé pojištění jsou pojištění zodpovědnosti za škody, které předpisem stanovené odpovědnosti pojištěné právnické osoby nebo OSVČ za škodu vzniklou jiné osobě na zdraví nebo usmrcením, na věci jejím poškozením, zničením nebo pohřešováním a s tím souvisejících následných jiných majetkových škod.