10 dotazů, které musíte vědět o životním pojištění

zivotnipojŽivotní pojištění je jeden z nejznámějších a nejpoužívanějších pojištění. Víte ale, jestli můžete vypovědět smlouvu, přerušit pojištění nebo co se stane s pojistkou v případě úmrtí? Odpovíme na nejčastější dotazy.

1. Zrušení smlouvy

Jak je to se zrušením smlouvy? Po podpisu smlouvy máte 8 týdnů lhůtu na její zrušení.

2. Pojistná částka

Jakou si zvolit výši pojistné částky? Ideální je udělat propočet s finančním poradcem. Doporučuje se minimálně roční příjem pojištěného. Pokud si uzavíráte pojištění kvůli příspěvku zaměstnavatele nebo daňovým úlevám, stačí si ponechat menší pojistnou částku.

3.Výpověď smlouvy

Můžu po několika letech vypovědět smlouvu? Můžete. Podle pojistných podmínek vám pojišťovna vyplatí odbytné. Ale v prvních letech to bude jen málo z toho, co jste zaplatili. Návratnost vložených peněz je až po 10 letech od podepsání smlouvy.

4. Daňové úlevy

Kdy si můžu použít životní pojištění jako daňovou úlevu? Minimální pojistná částka je 40 tis. nebo 70 tis. korun. Ale neplatí to u životního pojištění, které není na dožití.

5. Pozastavení pojistky

Lze pojistku pozastavit? Záleží na podmínkách v konkrétní pojistné smlouvě. Většinou není přerušení možné, ale můžete se dohodnout na snížení měsíčních plateb.

6. Investiční pojištění

Co je to investiční pojištění? Jedná se o typ smlouvy, která kombinuje pojištění a spoření. Spoření probíhá formou investice a klient může v průběhu trvání smlouvy měnit investiční strategii nebo pojistnou částku.

7. Více pojistných smluv

Mohu si v případě pojistné události nechat zaplatit z více pojistek? Můžete. U životního pojištění nebo úrazové. Rozhodně to nelze u pojištění majetku. Jednalo by se o pojistný podvod.

8. Doplňková pojištění

Mohu si v průběhu trvání pojistky přidat nějaké doplňkové pojištění? Většinou to není problém. U změny smlouvy se vždy informujte, jak se změní výpočet ceny pro celé pojistné.

9. Pojistná částka na „dožití“

Co to znamená pojistná částka na dožití? Jedná se o předem stanovenou částku, kterou člověk dostane, když se dožije konce pojistné smlouvy. Sjednává se u kapitálových životních pojištění.

10. Úmrtí pojištěného

Kdo dostane peníze v případě smrti pojištěného? Peníze dostane tzv. obmyšlená osoba, které je uvedena ve smlouvě. Pokud není ve smlouvě uvedena, stane se pojistné plnění předmětem dědického řízení.